Coffee Shops

Hiển thị 1–30 của 68 kết quả

-20%
120,000

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Arabica Cầu Đất sàng S18

90,00095,000

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Arabica Lạc Dương sàng S16+

102,000110,000
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S14

62,000
-2%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S16

67,000
-1%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Honey sàng S18

70,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S14

50,000
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S16

60,000
-7%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 98 sàng S18

60,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 90 sàng S16

50,000
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta 90 sàng S18

50,500
-3%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Clean sàng S16

46,000
-4%

Cà Phê Nhân Chất Lượng Cao

Robusta Clean sàng S18

46,000

Cà Phê Nhân Đặc Sản

Arabica Cầu Đất Blend – signature

120,0001,000,000

Cà Phê Nhân Đặc Sản

Specialty Natural Arabica Coffee S16+

150,0001,300,000

Cà Phê Nhân Đặc Sản

Specialty Honey Arabica Coffee Sieve 16+

150,0001,300,000

Cà Phê Nhân Đặc Sản

Specialty Washed Arabica Coffee S16+

150,0001,300,000

Cà Phê Nhân Đặc Sản

Specilty Typica Coffee

800,0008,000,000
70,000779,000,000
70,000779,000,000

Cà Phê Nhân Đặc Sản

Specialty Bourbon Coffee

800,0008,000,000
70,000779,000,000
70,000779,000,000
70,000779,000,000
120,0001,748,000,000

Cà Phê Nhân Đặc Sản

Specialty Moka Coffee

800,0008,000,000
85,00095,000